RVG arvutiring
 
Avaleht > ITL Roadshow

ITL Roadshow

Pildid üritusest ja ka kaks videot: video1 (Ivo Suursoo), video2 (tudengid).

Reedel, 3. aprillil 2009 korraldas Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse populariseerimise programmi raames kooliõpilastele suunatud ürituse Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. IKT ettevõtjate ja ülikoolide ühisprojektina valminud roadshow eesmärgiks on anda noortele ülevaade IKT sektorist Eestis, tööjõuturu olukorrast ning hariduse- ja karjääriperspektiividest, lisaks lõhkuda iganenud müüte ja stereotüüpe sektori pealiskaudsel hindamisel.

Külastuspäeva jooksul rääkis oma kogemustest noortele üks särav IKT ettevõtte kõneisik, kelleks seekord oli Ivo Suursoo (Columbus IT Partner Eesti AS ning MAX 123 AS juhatuse esimees). Ivo tegi lühiülevaate arvutite ja IT ajaloost, näidates kui tohutult on kasvanud info liikumiskiirus viimase 400 aasta jooksul. Peale seda liikus teema juba sellele, kuidas valdkonda siseneda, milliseid erinevaid töökohti see pakub ja millised on üldse eeldused antud valdkonnas töötamiseks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et eduka karjääri saladus peitub huvis valdkonna vastu! Vt ka videot sellest. + Ivo Suursoo ettekanne: PDF | iPaber.

Peale Ivot astusid õpilaste ette kolm IKT erialasid õppivat tudengit - Margit Turro Tallinna Tehnikaülikoolist, Sirli Sepp Tallinna Ülikoolist ning Kristjan Mölder IT Kolledžist, kes tutvustasid oma koolides õpetatavaid erialasid, jagasid oma kogemusi senistest kokkupuudetest tööturuga, seletasid lahti, mis erinevus on akadeemilisel ja rakenduskõrgharidusel ning rääkisid värvikast tudengielust. Vt ka videot sellest.

Ürituse programmi atraktiivsemaks osaks noorte jaoks kujunes kindlasti meeskondlik takistusvõistlus, mille 12ne küsimuse vastamiseks tuli muuseas orienteeruda GPS seadmega koolimaja ümbruses, juhtida kaamerapildi toel kaugjuhitavat autot ja otsida raadiosaatjatega koolimaja pealt kadunud esemeid. Toimus mobiilne (SMS-i ja internetiportaali vahendusel) ja interaktiivne punktiarvestus ning paremaid premeeriti ITL liikmesfirmade väljapandud auhindadega.

Osalesid järgmised võistkonnad:

Võistkondade paremusjärjestus:
1.koht "Tele2" - 12 punkti, aeg: 13m 58,02s
2.koht "Elion" - 12 punkti, aeg: 14m 00,47s
3.koht "IT Kolledž" - 12 punkti, aeg: 14m 21,00s
4.koht "EMT" - 12 punkti, aeg: 14m 23,58s
5.koht "Televõrk" - 8 punkti, 14m 17,02s

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärgiks on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesfirmade huvisid ning väljendada nende ühiseid seisukohti. ITL-i põhilised tegevussuunad hetkel on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine.

RVG-poolsed korraldajad: Edmund Laugasson ja Edvig Saidla.cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: