RVG arvutiring
 

TH kursused

Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides
Allikas: http://www.tiigrihype.ee/th/kursus.php?krID=193

Sihtgrupp: emakeele, kunstiõpetuse, käsitöö- ja meediaõpetuse õpetajad

Vajalikud eelteadmised: Eelteadmised ei ole vajalikud

Kursuse sisu:

  1. Animatsioonfilmi olemus – ajalugu ja eelkäijad (optilised mänguasjad); kaader-kaadri haaval filmimise liigid: joonis-, lamenukk-, marnukk-, plastiliini-, arvutianimatsioon; animatsioon tänapäeva meediumites (liikuvad sõnumid, e-kaardid jne)
  2. Laste poolt valmistatud filmiklippide vaatamine
  3. Animafilmi töötubade pedagoogiline, terapeutiline ja psühholoogiline taust - kuidas saab lapsi üksikuna tehtud töö põhjal analüüsida, sotsiaalsed grupitöö omapärad
  4. Oma joonisfilmi klipi valmistamine (iga kursusest osavõtja teeb ise algupärase filmiklipi)
  5. Animatsioonfilmi programmi Monkey Jam õpetus ja kasutamine oma filmiklipi ülesvõtteks ja monteerimiseks
  6. Animafilmi monteerimise omapära – staatikad, kiirendused jmt.
  7. Stuudio OÜ Nukufilmis valminud viimaste animafilmide vaatamine
  8. Ülesanded õpilastele koolitunniks, nende kasutamine ja metoodika.
Kursuse läbiviija: Mait Laas
Ruth-Helene Melioranski

Kohtade arv: 12

Koolituse kestus: 8 h (akadeemilist)
Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides II
Allikas: http://www.tiigrihype.ee/th/kursus.php?krID=194

Sihtgrupp: emakeele, kunstiõpetuse, käsitöö- ja meediaõpetuse õpetajad, kes on läbinud animatsiooni koolituse algtaseme

Vajalikud eelteadmised: Kursuse "Animatsioon kui meediaõpetuse üks osa Eesti koolides" algtaseme läbimine

Kursuse sisu: Kursuse raames tutvutakse animatsiooniga põhjalikumalt. Põhitähelepanu pööratakse marnuku, lamenuku ja joonisfilmi erisustele ning piksillatsioonile. Lisaks küsitletakse teemana panoraami ja üla- ning pealesõitu. Lisaks omandatud teadmistele analüüsitakse koolitusel kogetut ja vajadusel saavad koolitajad õpetajaid nõustada.

Kursuse läbiviija: Mait Laas
Ruth - Helene Melioranski

Kohtade arv: 12

Koolituse kestus: 8 h (akadeemilist)
cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: