RVG arvutiring
 
Avaleht > Teemad > Elion

Elion

http://www.elion.ee/
http://et-ee.facebook.com/elionettevotted
http://et.wikipedia.org/wiki/Elion
http://en.wikipedia.org/wiki/Elion_Enterprises_Limited

Garantii
Elioni esindused tegelevad kõikide seadmete garantiijuhtumitega mida müüvad nii esindused kui tehnikud VA. Elioni teenuste kasutamiseks vajalikud seadmed, ruuter ja digiboks.
Nende garantiiga tegeleb alati rikke korral Elioni tehnik. Keiss algab kliendi poolt tehtud rikketeavitusega helpdeskile, et teenus ei tööta osaliselt või täielikult. Vastavalt tingimustele lahendab Elion rikke järgneva tööpäeva lõpuks, üle selle mineva rikke aja ulatuses tehakse automaatselt kliendile tagasiarvestus (võimalik, et äikeseperioodil venib rikke lahendamise aeg).
  1. Kui rike on kliendi osas näiteks ruuteris ning ruuter on garantiiline ning ruuteri rike kuulub garantii alla, siis tehnik vahetab koheselt seadme samaväärse seadme vastu ning paneb ka teenuse tööle, nii teleris kui arvutis wifi jms. tasuta.
  2. Kui rike on kliendi osas näiteks ruuteris ja ruuter on garantiiline kuid seade on riknenud äikese (ülepinge) tagajärjel siis garantii ei kehti kuid Elion teeb selles osas omalt poolt allahindluse visiidi ja paigalduse osas kui klient ostab kohapeal tehnikult uue ruuteri. Tehnik taastab teenuse tasuta. Kui klient nõuab ekspertiisi siis ametlik viis on ruuteri ekspertiisi kulud kannab klient, samas on enamik tehnikuid võimelised tegema kohapeal ekspertiisi ning isegi väikesem äikesekahjustus on nelja kruvi eemaldamisel kaane alt silmaga näha, mustad plekid ruuteri võrgu või toitepesade juures. Kui ka siis klient keeldub ruuteri ostmisest ning otsustab teenusest loobuda või ruuteri hiljem esindusest osta, tuleb kliendil tasuda tehniku visiiditasu.

Miks nii on? Sellepärast, et kui kliendil on ekraanil "no signal" vms kiri ning klient koheselt eeldab, et seadmed on rikkis, ei ole mõtet läbida seda kadalippu esindusse mineku ja garantiisse seadmete saatmisega vaid tehnik tuleb ja lahendab kohapeal probleemi, rikkeid võib olla ju lisaks seadmetele tohutult paljudes kohtades.

Kliendi kulu võib olla 150...200 ¤ kuna Elion niisama välja ei vaheta ja klient peab tõestama, et ta ei ole süüdi...


Lisaks veel
8.2. Kohustuste rikkumine asjaoludel, mida on vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.
8.3. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut asjaolu või sündmust, mille üle Poolel kontroll puudub ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks. Vääramatu jõu asjaolude all mõistetakse muuhulgas tulekahju, plahvatust, loodusõnnetust, sõda, elektrienergia katkestusi ja häireid elektrivarustuses, streiki, liiklusummikuid, sidekaablite ja seadmete füüsilist rikkumist kolmandate isikute poolt, rikkeid kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või sideliinides, tugevat vihma- või lumesadu, tormi, äikest või muid Poole tahtest sõltumatuid asjaolusid, mis muudavad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.


cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: