RVG arvutiring
 
Avaleht > Teemad > Helisalvestus

Helisalvestus

Soovitav on kasutada patendivaba Ogg Vorbis koodekit. See on 10...30% väiksema mahuga sama bitikiiruse juures kui MP3 ja muidugi tasuta. Üldiselt võtavad Ogg ja MP3 ruumi 128 kbps korral ligikaudu 1 MB ühe minuti kohta. Sobilik bitikiirus muusika puhul on juba 128 kbps kuid kõne puhul võib kasutada ka 64 kbps, mis võtab siis ka ligikaudu poole vähem ruumi. Ka paljud kaasaegsed nutitelefonid mängivad juba .ogg faile.

Lühidalt:

1 min võtab ruumi:
  • MP3, Ogg, WMA   ~1 MB kui 128 kbps (toetab ID3)
  • WAV  ~10 MB
  • FLAC  ~5 MB (toetab ID3)
  • AU  ~21,3 MB

MP3 koodek ja failivorming:
WMA on Windows Media Audio, mis kaitstud DRM-iga ehk digitaalsete õiguste kaitsega. See tähendab seda, et need failid teistes arvutites ei mängi. Seega on soovitav WMA-d vältida.

WAV on kadudeta vorming kuid võtab palju ruumi (1 min ~10 MB) ja ei toeta ID3 ehk muusikapala info kirjutamist faili sisse, mida meediamängijad oskavad ekraanil näidata (eriti vajalik näiteks siis kui muusikapala nimes on erisümbolid, kirillitsa vms, mida failinimedes kasutada ei saa). WAV asemel on soovitav kasutada FLAC-i.

FLAC - Free Lossless Audio Codec - vaba kadudeta helikoodek. Soovitatav kasutada WAV asemel kuna võtab umbes poole vähem ruumi (1 min ~5 MB) ja toetab ID3 info lisamist muusikapala sisse.

Viited vabatarkvaralistele helisalvestusprogrammidele:
Vabatarkvaralisi alternatiive leiab vastavast veebist (vt multimeedia ja audio osa).

Audacity
Salvestab esmalt .au vormingusse (1 min ligikaudu 21,3 MB) ja siis saab eksportida teistesse vormingutesse.

Audacity ajutiste failide kausta saab ümber suunata sellele kettale (ka välisele, võrgukettale vms) kus ruumi on:
Edit->Preferences ja seejärel Directories alt Location.

Saab kasutada ka selliselt, et sagedasti käivitab/seiskab salvestamise ja pärast saab ühe käsklusega iga salvestuse eraldi failina salvestada. Näiteks saab igale salvestusele panna õpilase nime ja ühe käsklusega saab öelda, et iga salvestus salvestatakse eraldi failina ning failinimeks võtab salvestusele määratud nime. Lisaks ta küsib veel üle iga salvestuse puhul, et mis kvaliteediga salvestada ning mis infot sinna ID3 väljadele soovitakse - seal võib ka kiirelt OK vajutada ja olla nõus vaikimisi infoga.

Vaid ühe salvestuse kuulamiseks saab klõpsata nupule Solo ja siis mängitakse vaid seda salvestust ning teised summutatakse. Uuesti sama nuppu vajutades võetakse teistelt summutus jälle maha.

Kui klõpsata vastava salvestuse juures Mute siis see salvestus summutatakse, teised mängivad. Kui on palju salvestusi ja soovitakse kuulata vaid ühte siis on mõistlikum kasutada nuppu Solo - siis summutatakse teised automaatselt ja mängib vaid see üks.

Niipea kui on salvestus eksporditud mõnda vormingusse ja Audacity sulgeda siis need .au failid kustutatakse ja kettaruum vabastatakse. Seda küsitakse ka üle, et kas projektifailid säilitada või mitte - siis tuleb öelda, et ei säilita. Võimalik ka mingit salvestuse osa vaid eksportida ja ka helilõike ümber tõsta - tegemist on ju ikkagi helitöötlusprogrammiga ka lisaks salvestusele.

Veel on sellised võimalused Edit->Preferences (CTRL+P):
Recording -> Overdub - mängib juba salvestatud heli samal ajal kui uut salvestatakse - kasulik ansamblitele kui laulavad vokaali peale juba salvestatud muusikale
Recording -> Software Playthrough - mängib salvestamise ajal sama heli kõlaritest maha - kasulik tagasisideks näiteks teksti sisselugemisel või ka laulmisel.


Viited tasuta ent suletud lähtekoodiga programmidele:

Viited tasulistele programmidele


cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: