RVG arvutiring
 
Avaleht > Teemad > QR kood > Klassiruumis

Klassiruumis

Allikas

Musterkood (QR code - quick response code) on uudne võimalus kiireks infovahenduseks, musterkoodi on võimalik lugeda veebi- või mobiiltelefoni kaameraga, mis loeb koodist vajaliku info ning suunab edasi vastavale veebilehele.

„Alates eelmistest jõududest, on minu klassi õpilased lugenud arvuti veebikaamerate abil QR koode, et läbi nende jõuda erinevate veebilehtedeni,” kirjutab Tom Barrett oma haridustehnoloogia blogis. Kui te sellest lausest aru ei saanud, siis on abiks järgnev selgitus:
Lühend QR (http://en.wikipedia.org/wiki/QR) tähendab inglise keeles Quick Response (kiire vastust), mis on musterkood.

Musterkoodid on lihtsad kahedimensioonilised koodid infokoodide perest.

Vajaliku infot saab koodi sisestada läbi spetsiaalses keskkonna, näiteks http://myqr.co/

Mida rohkem infot kood kätkeb, seda suurem ja keerukam ta välja paistab.

Koodi lugemiseks ja tulemuste kuvamiseks on vaja kaamerat ja koodilugemise tarkvara. Seda saab teha näiteks veebikaameratega või nutitelefonidega.

Tom Barretti sõnul on tema klassiruumis õpilaste tagasiside koodide kasutamise osas olnud suurepärane. Võimalust on väga lihtne kasutada, kui vahendid selle lugemiseks on kõigile tagatud. Läbi musterkoodi toimub info liikumine väga kiiresti. 

Musterkoodi kasutamiseks klassiruumis on mitmeid variante. Üks võimalus on printida koodid välja ning muuta need klassiruumis kättesaadavaks, õpilased saavad oma veebikaamera või telefoniga need sisse lugeda ning siirduda vajaliku infoni. Kui aga printimise võimalust ei ole, koodi on vaja  vahendada kiirelt ja operatiivselt, siis võib kuvada koodi ka projektoriga ekraanile või näidata seda arvutiekraanilt, ka sel juhul on hõlbus koode vastava tehnoloogia abiga lugeda. Koodide lugemiseks saab kasutada näiteks QuickMark programmi (vt ka siia).

Klassiruumis kuluvad koodid ära näiteks õpilaste suunamiseks veebipõhiste ülesannete juurde, loetud kood viitab tavaliselt veebiaadressile, millele klõpsates on ülesanne kiiresti leitud. Samalaadselt saab viidata näiteks mingile huvitavale artiklike, foorumile, käimasolevale arutelule Twitteris jne. Veebilehele jõudmine ei ole kunagi varem olnud nii lõbus.

Loomulikult on peamine põhjus musterkoodide kasutamiseks kiirus, läbi selle jõuab soovitud veebileheni palju kiiremini ja tegevuse enda teostamiseks jääb rohkem aega. Kui õpetaja kirjutab aadressi tahvlile (või projetseerib ekraanile), läheb selle mahakirjutamiseks jupp aega ja võimalikud eksimused on lihtsad tekkima (trükivead, tühikud jne). Musterkood võimaldab aadresside ümberkirjutamise minevikku jätta, olles kiire ja käepärane vahend vajaliku info edastamiseks.

Juba praegu prinditakse musterkoode veebiaadressi kuvamise asemel paljudele infovoldikutele või flaieritele ka Eestis, aga miks mitte proovida rakendada sama mõtet ka klassiruumis.

___________________________

Vikipeedia:

QR-kood on Jaapanis loodud kodeeritud kahedimensiooniline maatrikskood ning selle koodi kasutamise valdkond on väga lai. Näiteks Jaapanis kasutatakse seda tooteinfo edastamiseks toodete peal. QR-koodi abil saab lisada infot oma visiitkaardile, kodulehele, ajalehereklaamile, T-särgile jne.

QR-kood on maatrikskood

Nimetus QR-kood tuleneb inglisekeelsest väljendist quick response

QR-kood on mõeldud informatsioon kiireks edastamiseks

QR-koodi on võimalik peita erinevat informatsiooni

QR-koodi saab lugeda mobiiltelefoniga, millel on fotokas. St mobiiltelefonid "loevad" seda läbi fotoaparaadi ja kood dekodeeritakse kiirelt selles peituvaks sõnumiks

QR-koodi lugemiseks on vaja telefoni installeerida tarkvara, mille saab vabavarana alla laadida

QR-koodi saab vastava programmi abil lugeda ka veebikaameraga

Refereeritud:

http://edte.ch/blog/2011/03/16/giant-qr-codes-in-the-classroom/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+edte%2FbaKo+%28edte.ch+blog%29cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: