RVG arvutiring
 
Avaleht > Teemad > Turvalisus

Turvalisus

Harivad multifilmid internetiturvalisuse teemadel:

Videod

Viiteid:
Turvaline salasõna
Lisalugemist leiab:
http://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength


Õpilaste tehtud filme

Õpilaste koostatud materjale


Kas meie noortel on raske lapsepõlv?


Millised on internetiohud?

Agressiivsed ohud:
 • vägivaldne sisu
 • tüütamine-ahistamine
 • halvustamine
 • küberkiusamine
 • identiteedivargus
 • viirused jm pahavara
Seksuaalsed ohud:
 • pornograafia
 • pedofiilia
 • seksuaalne tüütamine
 • seksuaalne ärakasutamine
 • grooming - protsess, milles täiskasvanu püüab võita lapsealise usaldust side- ja infotehnoloogiliste vahendite abil seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise võimaluse loomiseks.
 • sexting - seksuaalse sisuga tekstide, piltide ja videote postitamine
Ideoloogilised ohud:
 • rassism
 • kultused
 • seksuaalne diskrimineerimine või soosimine
 • ideoloogiline veenmine
Ärilised ohud:
 • rämpspost
 • mängurlus (õnne-, kihlveo-, hasartmängud)
 • autoriõiguste rikkumine
 • isikuandmete kuritarvitamine
 • viirused jm pahavara

Internetiohtudest hoidumise õpetamine


Tekstitüübid, mida õpetamisel kasutada:
 • tarbetekst (näiteks juhend)
 • teabetekst (näiteks populaarteaduslik tekst, foto/joonise lugemine)
 • meedia- ja reklaamtekst (näiteks uudislugu, arvamuslugu, reklaam)
 • ilukirjandus (näiteks muinasjutt, muistend, jutustus)

Õppevahendite tüübid:
 • video
 • audio
 • pilt
 • haridusliku sisuga mäng
 • esitlus
 • projekt
 • juhtumianalüüs
 • rollimäng
 • teatmeteosed
 • ajaveeb (ingl.k. 'blog')
 • eksperiment


cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: