RVG arvutiring
 
Avaleht > Teemad > Veebiraadio

Veebiraadio

RVG Raadio kohta leiab infot siit - http://raadio.rvg.edu.ee/

Muidugi mõista kostab sealt midagi kui keegi edastab sinna midagi ;-)  Samuti võivad ühenduspunktid ehk siis nn raadiokanalid olla erinevad.

Seda on kõige mõistlikum teha näiteks VLC Mediaplayer-iga, mis on klassiarvutitel peal.

Linuxis saab seda kuulata näiteks MPlayer-i abil:
mplayer http://aadress:port/meediavoo-nimi


Muidugi on ka Linuxis võimalik kuulata veebiraadiot erinevate programmidega: VLC Mediaplayer, Kaffeine, Amarok, Totem,  xine, XMMS jne. Vt näiteks ülevaadet Ubuntu meediamängijatest.

Erinevad lahendused:


Veebiraadio edastamiseks meediaserveri paigaldus ja seadistamine

Meediaedastus (ingl.k. 'streaming') toimib põhimõttel, et pannakse püsti server, mis edastab võrgust tulevat heli. Seda saab omakorda kuulata siis valitud ühenduspunkti (mount point) kaudu vastavast meediaserverist üle võrgu.

Serveriks võib olla mistahes arvuti, mis 24/7 töötab (kui soovitakse pidevat edastust) ja kuhu on paigaldatud meediaedastust võimaldav serverprogramm, mis siin näites on vabatarkvaraline Icecast2.

Teiste sõnadega: ühes arvutis töötab Icecast2 serverteenus, millele saab teistest arvutitest klientprogrammiga edastada meediavoogu. Seda meediavoogu saab omakorda kuulata kolmandatest arvutitest, erijuhul ka samast meediaserverist. Tavaliselt määratakse ka ära, palju kuulajaid korraga ühenduda lubatakse.

Kui meediavoo edastus käivitatud siis edasi tuleb selles arvutis midagi mängima panna (või rääkida mikrofoni, ka samal ajal kui muusika mängib) ja kõik mis selles arvutis heli tekitab, on siis läbi meediavoo edastuse teistele kuulda.

Kui arvutis on mitu helikaarti siis on võimalik ka valida, et millist helikaarti kasutatakse konkeetse Icecast-i klientprogrammi jaoks. Samuti peab siis heli mahamängimiseks saama määrata, läbi millise helikaardi heli maha mängitakse. Need peaksid siis sama helikaarti kasutama - siis toimubki meediaedastus vastavast programmist määratud ühenduspunktile Icecast-i serveris.

Ühenduspunkti määrab Icecast-i klientprogramm, mida siis oma arvutist käivitatakse. See Icecast-i klientprogramm saab edastada heli Icecast-i serverile siis kui on teada serveri IP-aadress, port ning salasõna (source-password).
Samuti määratakse Icecast-i klientprogrammist edastatava meediavoo omadused (mis koodekit, bitikiirust jne kasutatakse).
Kui seda on vaja teha üle ruuteri (nt üle välisühenduse) siis peab omakorda ruuteris olema tehtud ka suunamine (pordiedastus).

Nii võib igast arvutist käivitada meediaedastuse ja tekivad erinevad ühenduspunktid Icecast2 serverisse. Veebiliidese kaudu saab neid ühenduspunkte hallata.

Edastatud meediavoogusid saab siis teistest arvutitest kuulata meediamängijate abil, mis on suutelised üle võrgu edastatavat meediavoogu mängima. Üks levinumaid on VLC Mediaplayer, millel on ka kaasaskantav versioon olemas.

Selline meediaedastus aitab kokku hoida internetiühenduse kiirust. Üks arvuti näiteks mängib maha mingit raadiojaama, mida omakorda edastatakse ettevõtte/organisatsiooni sisevõrku paljudele arvutitele kuulamiseks.

Kui aga näiteks organisatsioonis on 100 arvutit, mis kõik samaaegselt kuulavad sageli isegi sama veebiraadiot siis on see mõttetu välise internetikiiruse raiskamine ja seda aitabki vältida meediaedastuse server. See laadib üks kord selle veebiraadio alla ning siis edastab juba organisatsiooni sisevõrku ja seda saavad paljud kuulata.

Nii mõnigi kord laaditakse välismaiseid raadioid Eestisse alla, mida siis omakorda eestisiseselt edasi edastatakse. Üheks näiteks on Trio LSL-i poolt hallatav http://striiming.trio.ee/  See aitab Eesti välist internetiühenduse kiirust säästa.Icecast2 meediaserveri paigaldus Ubuntu alla
sudo apt-get update
sudo apt-get install icecast2
sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean
Icecast-i dokumentatsiooni leiab siit - sealt valida uusima versiooni kaust. Hetkel on selleks icecast-2.3.2

Meediaedastuseks sobilike programme erinevatele operatsioonisüsteemidele leiab Icecast-i foorumist valiku General Support -> Source Clients -> The Common Source Client List alt.

Peale seda saab ligi üle veebi pordis 8000:
http://:8000/
kus asemele panna siis IP-aadress või serveri internetiaadress (URL).

Siis tuleb muuta failis /etc/icecast2/icecast.xml paroolid ära.
sudo nano /etc/icecast2/icecast.xml
   
       
        vaikimisi parool
       
        vaikimisi parool

       
        admin
        vaikimisi parool
   

Ehk siis "vaikimisi parool" asemele pane midagi muud. Seal on 3 erinevat parooli. Seletused:
source-password - eraldi arvutist meediaedastuse parool
relay-password - teise stream-i edastamise parool
admin-password - veebiliidese (pordi 8000 otsas vaikimisi) parool

Siis veel vaja muuta failis /etc/default/icecast2 viimane rida:
sudo nano /etc/default/icecast2
ENABLE=true
Vaikimisi on seal "false"


Seejärel taaskäivita icecast2:
sudo /etc/init.d/icecast2 restart
või
sudo service icecast2 restart


Icecast-i klientprogrammid ehk siis millega striimida muusikat vms heli oma arvutist

Windowsile
:
 • Edcast (endise nimega Oddcast). Kui kasutada Standalone versiooni siis ei saa mikrofoni Edcast-i kaudu summutada. Seda saab siis kui Edcast töötab kas WinAMP-i või Foobar2000 pluginana.
Kuna Edcast jt Oddsock-i asjad ei ole enam allalaaditavad siis leiab need ka siit.

Sinna tuleb veel lisada koodekid dll-failidena:
http://www.rarewares.org/mp3.php (sealt valida Lame Bundles ja tõmmata uusim versioon). Peale lahtipakkimist kopeerida lame_enc.dll samasse kausta edcastStandalone.exe failiga. Seda on vaja, et saaks MP3-vormingus edastada. ICY-info edastamine (Metadata järel nupu Edit alt) on siin ka kõige kenam Edcast-iga.

http://www.rarewares.org/aac.php (sealt AAC Decoders ja edasi libFAAD2 dll for Win32). Peale lahtipakkimist kopeerida fail libfaad2.dll samasse kausta edcastStandalone.exe failiga.

Ehk siis allalaaditud koodekite DLL-failid tuleb panna samasse kausta edcastStandalone.exe failiga ja siis käivitada Edcast ning alustada meediaedastusega.

Peale seda võib selle Edcasti kataloogi koos lisatud DLL-failidega kopeerida mälupulgale ja edaspidi saab sellega liikuda suvalise arvuti taha ja sealt muusikat edastada Icecast2 serverisse. Seda saab teha ka üle interneti kui ruuteris suunamine toimib. Muidugi saab seda teha ka kooli vms asutuse/organisatsiooni sisevõrgust kui on teada IP-aadress ning asutakse samas võrgus meediaedastusserveriga.

Edcast-i seadistamine Windowsi all (PDF)

 • SAM Broadcaster - tõsine relv (¦veitsi armeenuga - swiss army knife) striimimise vallas kuigi tasuline. Saadaval ka 14 päeva prooviversioon.
 • WinAMP + Edcast plugin - saab muusikat striimida (nii arvutist kui teisi netiraadioid) ja ise samal ajal mikrofoni rääkida (mikrofoni summutamise nupp olemas)
  • laadi alla WinAMP Lite - siit aadressilt keri allapoole kus leiad valiku WinAMP Lite
  • laadi alla Edcast plugin WinAMP-i jaoks
  • MP3 jaoks sikuta siit uusim versioon ja peale lahtipakkimist kopeeri lame_enc.dll WinAMP-i paigalduskataloogi (tavaliselt C:\Program Files\Winamp)
  • seejärel järgi neid juhiseid, et seadistada WinAMP. Põhimõtteliselt on vaja avada WinAMP-i seaded (CTRL+P või suvalisel WinAMP-i pinnal hiire paremklõps ja sealt Options->Preferences) ja valida sealt Plugins->DSP/Effect ning valida seejärel edcast v3 ja seejärel Close. Siis avaneb automaatselt Edcast-i aken, mille seadistamiseks eespool juhend olemas.
 • Foobar 2000 + Edcast Plugin
  • laadi alla Foobar2000 ja paigalda
  • laadi alla Edcast plugin Foobar2000-le ja paigalda
  • Foobar2000 seadetest: File->Preferences (CTRL+P) ava Playback->DSP manager ja paremalt poolt (Available DSPs) lisa vasakule poole (Active DSPs) edcast v3 plugin. Seejärel Apply ja OK
  • pane midagi mängima Foobar2000-s ja Edcast-i aken avaneb ise - nüüd pane striim püsti ja läheb.
  • MP3 jaoks sikuta siit uusim versioon ja peale lahtipakkimist kopeeri lame_enc.dll WinAMP-i paigalduskataloogi (tavaliselt C:\Program Files\foobar2000)
On tekkinud olukordi kus Edcast ei näita Live Recording sektsioonis teises rippmenüüs muid valikuid peale mikrofoni (nt puudub Stereo Mix). Sellele olukorrale ei ole veel lahendust - kui keegi leiab siis andku teada.


Helifailide mängimine
Windowsi all on soovitav kasutada Foobar2000 nimelist meediamängijat kuna selle akna pealkirja saab mugavalt ilma programmi enda nimeta edastada ICY-infoks ehk siis meediavoo metainfoks.

Sellel programmil on olemas nii tavaline paigaldus (nõuab administraatori õiguseid) kui ka standalone valik ehk siis pakitakse kausta lahti ja saab hiljem kopeerida mälupulgale ja sealt käivitada. Ehk siis seesama paigaldusfail, mida Foobar2000 lehel pakutakse, sisaldab nii tavalist kui ka kaasaskantavat (portatiivset, standalone) versiooni. Paigaldamise käigus tuleb siis valida, kumba paigaldada soovitakse. Selle portatiivse versiooni võib edukalt paigaldada näiteks dokumentide kausta, kust hiljem seda siis näiteks mälupulgale mugav kopeerida.

Foobar2000 headus ilmneb siis kui avada Edcast-i peaaknas Metadata->Edit ning määrata Foobar2000 aken selleks metaandmete edastamise aknaks ning allpool valida jaotises "Grab Metadata From Window Title" esimesse lahtrisse (truncate everything after and including this string) sisestada kolm tühikut. See tagab selle, et enam ei edastata meediavoo metaandmetes programmi nime kuna Foobar2000 aknapealkirjas on just ainult enne programmi nime 3 tühikut, teistes pealkirjaosades (mis olulised on), on vaid 1 tühik. Paljudel meediamängijatel on kõikjal 1 tühik ja väga keeruline on eemaldada programmi nime ning versiooni metaandmetest.

Linuxis võib kasutada eelpool kirjeldatud meediamängijaid ja uurida, mis võimalusi need pakuvad metaandmete edastamiseks.


Linuxi alla Icecast-i klientprogramme, millega oma arvutist muusikat edastada Icecast2 serverile:
IDJC
Ubuntu 9.10 all toimis Internet DJ Console (IDJC) kenasti. Eripära võrreldes näiteks Windowsiga see, et meediavoona edastati vaid see heli, mis IDJC-s mängis. Seal oli ka mugav mikrofoni nupp olemas ja väga paindlik seadistus oli sellel programmil.

Programmi kodulehel on ka abiinfot kui peaks probleeme tekkima seadistamisel, kasutamisel.

Internet DJ Console-i paigaldamiseks Ubuntus:
sudo apt-get update
sudo apt-get install idjc
sudo ldconfig && sudo dpkg --configure -a && sudo apt-get clean

MP3 toetuse lisamiseks oli vaja paigaldada pakk lame (kui veel ei olnud) käsuga:
sudo apt-get update && sudo apt-get install lame && ldconfig && dpkg --configure -a && apt-get clean
... ning tekitada sümbolviide:
sudo ln -s /usr/lib/libmp3lame.so.0.0.0 /usr/lib/libmp3lame.so
Peale seda IDJC uuesti käivitada ja siis oli ka MP3 valikus olemas.

Ubuntu 9.10 varamutes olev IDJC on siiski natuke katki - MP3-vormingus heli ei saa maha mängida. See viga on parandatud Ubuntu 10.04-ga kaasatulevas versioonis.

Ubuntu 10.04-ga tekib probleem IDJC käivitamisel. Selle lahendamiseks tuleb teha nagu käsurealt IDJC-d käivitades öeldakse:
 • sudo nano /etc/security/limits.conf
 • lisa faili lõppu enne # End of file read:
  • @audio          -       rtprio          100
  • @audio          -       nice            -10
 • salvestamiseks F3 ja väljumiseks F2
 • logi korra kasutaja välja ja siis uuesti sisse ning peale seda IDJC käivitub
Kui soovitakse kuulata IDJC abil mistahes muust välisest programmist heli siis tasub lugeda seda foorumit.
Selleks väliseks programmiks võib olla VLC, MPlayer, Firefoxi vms veebilehitsejaga YouTube-st vms veebikeskkonnast heli (ka koos videoga) mängimine jne jne. 
 • esmalt määra programm mängima heli JACK heliserveri kaudu kuna IDJC kasutab seda
 • seejärel ava konsool ning vaata, millistesse portidesse programm heli mängib: jack_lsp -p
 • siis on muuhulgas näha midagi sellist:
MPlayer [9788]:out_0
properties: output,
MPlayer [9788]:out_1
properties: output
 • siis ava IDJC seaded ning leia Jack ports kaart ning pane:
  • MPlayer [9788]:out_0 kohale Aux L
  • MPlayer [9788]:out_1 kohale Aux R
  • klõpsa Set nuppu
 • siis klõpsa esitusnimekirjal (Playlist) ning lisa hiire paremklahvi alt Insert control->Switch to Aux
 • viimaks vajuta nuppu "Mix auxiliary audio to the output stream" (uuemas versioonis lihtsalt "Aux") ehk siis lülita see sisse
 • siis pane see programm mängima, mis heli peab esitama - see võib ka juba muidugi taustal varem mängida
 • numbrid nurksulgudes võivad muutuda - seda tuleb siis kontrollida käsurealt jack_lsp -p abil kui enam midagi ei mängi
 • kui soovid rääkida samal ajal kui väline programm heli teeb siis ei ole see muud moodi võimalik kui kõigepealt vajuta nuppu "Mix auxiliary audio to the output stream" (uuemas versioonis lihtsalt "Aux") ehk siis lülitad välja välise programmi heliesituse ning seejärel lülitad mikrofoninupu sisse ja peale rääkimist taas mikrofoninupp välja ning uuesti   "Mix auxiliary audio to the output stream" (uuemas versioonis lihtsalt "Aux") sisse - seega korraga ei saa rääkida ja välisest programmist heli mängida....

Lisalugemist Linuxi kasutajatele:

Mac OS- alla Icecast-i klientprogramme
 • Ladiocast - tasuta
  • soundflower - erinevate helivoogude kokkumiksimine Mac OS-i all - vali roosa lille peale none (off) ja rohelise lille peale built-in output. See programm paigaldub rakenduste alla (Applications). Seejärel Audio Setup selle Soundflower-i alt avada ja määrata nii sisendiks kui väljundiks kõikjal Soundflower (16ch). Seejärel määrata ka Ladiocast-is Input 1 ja ka Main Output sama peale ehk siis Soundflower (16ch). Jälgida, et Ladiocast-is oleks Input 1 all ka nupp Main sees. Input 2 alla võib panna Built-in Microphone ja kui Main nuppu vajutada siis tuleb ka jutt eetrisse. Kui miski programm mängis siis see tuleb vahepeal sulgeda ja uuesti mängima panna. Ladiocast-i ega Soundflower-it ei ole vaja vahepeal kinni panna kui seadeid muudetakse. Samas kui Aux Output 1 määrata Soundflower (16ch) siis võib Input 2 all vajutada ka sisse nupu Aux 1 ja tuleb ka mikrofonijutt eetrisse. Kui nupu välja lülitab siis juttu eetrisse ei lähe. Jälgida kindlasti indikaatoreid, et need punaste peale ei lähe - sisendi ja väljundi valjustega mängida ettevaatlikult. Mac-i enda heli võib panna kasvõi 1 punkti peale valjuseskaalal. Päris tummaks ei saa panna - siis on ka eeter tumm.


cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: