RVG arvutiring
 
Avaleht > Teemad > Virtuaalmasinad > Virtualbox

Virtualbox

DOS-i programmide jooksutamiseks:
Put this in your /etc/sysctl.conf file
vm.mmap_min_addr = 0 & run 'sudo sysctl -p' to apply the setting


Veel võib vajalik olla:

Virtualbox 4.x alates
on eraldi operatsioonisüsteemist sõltumatu laienduspakk (extension pack).

Seda saab üldiselt paigaldada ka lihtsalt avades .vbox-extpack laiendiga fail graafilises liideses kas siis topeltklõpsuga või ka ühe klõpsuga, sõltuvalt sellest kuidas keskkond on seadistatud. Kui see siiski ei õnnestu siis on võimalik seda teha ka käsurealt.

Selle paigaldamiseks käsurealt:
sudo VBoxManage extpack install

Ülevaade paigaldatud laienduspakkidest:
VBoxManage list extpacks

Laienduspakkide eemaldamine:
sudo VBoxManage extpack uninstall

võib kasutada ka --force  võtit, et jõuga eemaldada.

vt täpsemalt siit.

Alates Ubuntu 11.10-st on VirtualBox-i tugi juhtprogrammide osas integreeritud. Ehk siis külalise lisandeid ei ole enam vaja paigaldada - vaja vaid aktiveerida 3D tugi Virtualboxi seadetest ning Ubuntus vaja käivitada Lisadraiverid ning paigaldada leitud x86 virtualization solution. Täpsemalt loe siit.

VirtualBoxi paigaldamine
Windows:
Linux:
 • laadi alla sobiv versioon
 • paigalda vastavalt õpetusele
  • Ubuntu:  sudo  dpkg -i  virtualbox_x.x.x-xxxxx_Ubuntu_xxxx_xxxx.deb
  • sudo apt-get update     <-- uuendame varamud
  • sudo apt-get install -f  <-- see parandab sõltuvused (natuke üle 2MB) ja paigaldab VirtualBox-i lõplikult peale.
Kus x asemel on vastavad andmed ehk siis konkreetne VirtualBoxi versioon

Linuxi puhul on soovitav kasutada varamut, mis on kirjas siin lehe lõpupoole.

Virtuaalmasina loomine VirtualBox 4.x ja uuemas keskkonnas
See on sarnane kõikide operatsioonisüsteemide puhul
 • uue virtuaalmasina tegemiseks vajutame nuppu "New" või kiirklahviga CTRL+N või rippmenüüst Machine->New.
 • vajutame Next
 • määrame virtuaalmasina nime (Name) ja seal võib kasutada täpitähti ja tühikuid
 • määrame ka operatsioonisüsteemi tüübi "OS Type"
 • vajutame Next
 • määrame muutmälu hulga MB-tes. See sõltub sellest, palju on arvutil endal muutmälu. Arvuti füüsiline mälu läheb põhioperatsioonisüsteemi ja virtuaalmasina vahel jagamisele. Valitud muutmälu läheb täies mahus kohe virtuaalmasinale kui see käivitatakse. Kui põhimasinale jäetakse liiga vähe siis võib probleeme tekkida.
 • järgmise sammuga tehakse uus (Create new...) või võetakse kasutusele olemasolev (Use existing...) virtuaalne kõvaketas. Tavaliselt luuakse uus ketas kui just mingit varasemat kasutada ei taheta.
  • vajutame Next
  • avaneb uue virtuaalse kõvaketta loomise dialoog, klõpsata Next
  • valime virtuaalkõvaketta tüübiks "Dynamically expanding disk image". Siis ei võeta kohe kogu ruumi enda alla. Samas kui valida "Fixed size image" siis tehakse kohe samasuur *.vdi fail ka kõvakettale kui on virtuaalkõvaketta suurus.  See  tagab selle, et  virtuaalmasin töötab kiiremini ent samas võetakse kogu kettaruum kohe kasutusele sõltumata andmete mahust.
  • nüüd määrame virtuaalkõvaketta failile nime, asukoha ja suuruse (GB-tes). Soovitav on mitte kasutada täpitähti ja tühikuid failinimes. Vaikimisi läheb see ~/.VirtualBox/HardDisks/ kausta
  •  vajutame "Finish" nuppu ja ongi virtuaalne kõvaketas valmis
 • nüüd on kõik valmis ja vajutame Finish
Nüüd on võimalik hakata virtuaalmasina kõvakettale partitsioone tegema ja seejärel tarkvara peale panema.

Settings nupu abil saab virtuaalmasina seadeid muuta kui virtuaalmasin on välja lülitatud.

Settings->General->Advanced->Boot order alt saab määrata, millises järjekorras hakatakse otsima käivitusmeediat (kõvaketas/CD-seade/disketiseade/jne.).

Settings->CD/DVD-ROM  alt saab määrata, et kas ühendatakse füüsiline seade või kasutatakse *.iso faili virtuaalse CD/DVD-na. *.iso tõmmisfailid saab jällegi Virtual Disk Manager-i abil valikusse lisada sarnaselt virtuaalse kõvaketta lisamisega. Füüsilisel kõvakettal peavad lihtsalt *.iso failid eelnevalt olemas olema.

Kui soovitakse valmis virtuaalmasinale lisada virtuaalset kõvaketast siis saab seda teha mittetöötava virtuaalmasina korral valiku Settings->Storage alt. Seal on valik IDE controller ning selle rea lõpus kaks rohelise plussmärgiga ikooni - esimese alt saab lisada CD/DVD seadet ning teise alt kõvaketast (Hard Disk). Siis pakutakse, et kas soovitakse kasutada olemasolevat kõvaketast või luua uus. Uue loomine on analoogne sellega, mida küsitakse uue virtuaalmasina loomise käigus.

USB lubamine Ubuntu 7.10-s VirtualBox 1.5.2-ga
 • sulge VirtualBox kui see oli avatud
 • sudo nano /etc/init.d/mountdevsubfs.sh
 • umbes 40. rea juures ("Magic to make /proc/bus/usb work") eemalda neljal real trellid eest:
  • mkdir -p /dev/bus/usb/.usbfs
   domount usbfs "" /dev/bus/usb/.usbfs -obusmode=0700,devmode=0600,listmode=0644
   ln -s .usbfs/devices /dev/bus/usb/devices
   mount --rbind /dev/bus/usb /proc/bus/usb
 • salvesta (F3) ja välju (F2)
 • sudo /etc/init.d/mountdevsubfs.sh stop
 • sudo /etc/init.d/mountdevsubfs.sh start
 • sudo /etc/init.d/vboxdrv reload
Lubatakse, et uuemates kui 1.5.2 peaks VirtualBox-il olema ka USB tugi juba vaikimisi sees. Elame-näeme :)

Väike häkk USB töölesaamiseks
sisesta käsureale:
 • VBOX=$(grep vboxusers /etc/group | sed 's/vboxusers:x:\(.*\):.*/\1/')
 • sudo mount -t usbfs -o devgid=$VBOX,devmode=664,nodev,noexec,nosuid none /proc/bus/usb
Või laadi see skript siit alla ja käivita käsurealt: sh usb.sh

Võib ka faili /etc/rc.local lisada need read kuid juba sudo-ta:
VBOX=$(grep vboxusers /etc/group | sed 's/vboxusers:x:\(.*\):.*/\1/')
mount -t usbfs -o devgid=$VBOX,devmode=664,nodev,noexec,nosuid none /proc/bus/usb

Välise võrgu kasutamine VirtualBox 1.5.2-ga Ubuntu Linuxis
Eesmärk siis selline, et virtuaalmasin peab saama väliselt DHCP-serverilt IP-aadressi ehk siis pääsema otse välisvõrku.

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install bridge-utils
 • sudo nano /etc/network/interfaces ja lisa sinna lõppu read:
  • auto br0
  • iface br0 inet dhcp
  • bridge_ports eth0
 • jällgi, et faili /etc/network/interfaces lõppu jääks vähemalt üks tühi rida (tekita vajadusel Enter-iga reavahetus)
 • salvesta ja tee võrgule taaskäivitus:
  • sudo /etc/init.d/networking restart
 • lisa kasutajale virtuaalne võrguadapter (kirjutatakse /etc/vbox/interfaces faili):
  • sudo VBoxAddIF vbox0 kasutaja br0
 • sudo chmod 666 /dev/net/tun
Silla testimiseks kirjuta:
$ brctl show

ja peaksid nägema vastust:
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.00024476a5ba       no              eth0
                                                                       vbox0


Nüüd kui virtuaalmasinat teha siis tuleb määrata võrgu tüübiks Host Interface ja lahtrisse Interface name tuleb kirjutada siis vbox0.

Sellega on kõik - virtuaalmasin otsib nüüd samast võrgust kus pärisarvuti oma võrgu seadeid ehk siis seesama DHCP server, mis annab pärisarvutile IP-aadressi, annab selle nüüd ka virtuaalmasinale.

Jagatud kataloog Linuxis
Teeme soovitud kataloogid:
sudo mkdir /mnt/vbox/
sudo mkdir /mnt/vbox/jagatud-kausta-nimi
Määrame kasutaja:omaniku
sudo chown -R kasutaja:kasutaja /mnt/vbox/jagatud-kausta-nimi
Vaatame sisseloginud kasutaja identifikaatorid: id
uid=1000(kasutaja) gid=1000(kasutaja) grupid=4(adm), 20(dialout), 24(cdrom), 25(floppy), 29(audio), 30(dip), 44(video), 46(plugdev), 104(scanner), 108(lpadmin), 110(admin), 115(netdev), 117(powerdev), 1000(kasutaja)
Monteerime külge:
sudo mount -t vboxsf jagatud-kausta-nimi /mnt/vbox/jagatud-kausta-nimi -o uid=1000,gid=1000

Jäädavalt ka peale taaskäivitamist jagatud kausta külgemonteerimiseks võib faili /etc/fstab lisada:
jagatud-kausta-nimi    /mnt/vbox/jagatud-kausta-nimi    vboxsf    uid=1000,gid=1000    0 0

Jagatud kataloog Windows Vistas
Selle kohta on raporteeritud ka viga ent alates Virtualbox 1.6.2-st on asi korras.
Administraatori õigustes tuleb käsurida avada ning kirjutada sinna:

net use X: \\VBOXSVR\jagatud-kausta-nimi /PERSISTENT:YES


kus X: asemele võib panna vaba kettaseadme tähise ja "jagatud-kausta-nimi" asemele tuleb panna siis selle kataloogi nimi, mida kasutati kataloogi jagamisel.

Jagatud ressursi eemaldamiseks:
net use X: /DELETE


3D-kiirendus VirtualBox-ile?
Siin on hinnang, et enne 2010 aastat kui on väljas stabiilne Direct3D ja OpenGL, seda ei ole loota. Siiski mõningast lugemist:


Virtuaalmasinate kloonimine
Kloonimise ajaks lülitada VirtualBox välja ja parem on ka programm ise sulgeda.

Avada terminal ja sisestada järgmine käsk:
VBoxManage clonevdi /koht/kus/asub/originaal/failinimi.vdi /koht/kuhu/tuleb/kloon/failinimi.vdi


Kusjuures originaalfailinimi ja kloonitud failinimi võivad erineda ja ka kokku langeda. Kui kloonitakse samasse kataloogi kus originaal siis muidugi peab olema teine failinimi kui originaal.

Kloonimise käigus genereeritakse uus UUID, mis on *.vdi faili sees. See omakorda võimaldab *.vdi faili uuesti sama VirtualBox-i sees kasutada

Lisainfot leiab PDF-formaadis kasutusjuhendist. ja käsurealt:
VBoxManage --help

Ubuntu 10.04 LTS varamu lisamine ja paigaldamine
Allikas
 • sudo add-apt-repository "deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian lucid non-free"
 • wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
 • sudo apt-get update && sudo apt-get install virtualbox-3.2
Seejärel tuleb teade:
Paigaldatakse järgnevad UUED paketid:
  dkms fakeroot libsdl-ttf2.0-0 patch virtualbox-3.2cmsimple.org | 2bdesign.de
Külastusi: